Branże

Handel

Wykorzystanie nowoczesnych technologii, wspierających kadrę menedżerską
w codziennym podejmowaniu decyzji nabiera coraz większego znaczenia.
Rozwiązanie Bilander Business Intelligence wspiera analitykę biznesową, pomagając
menedżerom firm monitorować bieżącą działalność operacyjną oraz przewidywać
zachowanie rynku, skutecznie reagując na jego zmiany.
Codzienne pytania menedżera:
Na wszelkie powyższe pytania pomoże odpowiedzieć Ci innowacyjne rozwiązanie
Bilander Business Intelligence prezentując odpowiedzi w formie przejrzystych
raportów i analiz.
Zyskaj przewagę konkurencyjną i rozwijaj swój biznes z Bilander:
 • integracja z dowolnym systemem klasy ERP i systemami kasowymi POS
 • błyskawiczny dostęp do aktualnych danych firmowych
 • wielowymiarowe analizy
 • raporty przygotowane pod potrzeby konkretnych użytkowników i ich udostępnianie
 • system do planowania i budżetowania

Nieruchomości


Do zadań kadry zarządzającej w firmach inwestycyjnych i sprzedażowych działających na rynku
nieruchomości należy m.in. analizowanie inwestycji pod kątem ich rentowności i prognozowanie
przyszłych trendów rynkowych. W warunkach silnej konkurencji firmy zmuszone są zwiększać
efektywność prowadzonych inwestycji poprzez podejmowanie słusznych, dobrze przeanalizowanych
decyzji.

Dzięki rozwiązaniu Bilander Business Intelligence menedżerowie mogą monitorować bieżącą sytuację
w poszczególnych inwestycjach, skutecznie reagować na zmiany zachodzące na rynku oraz znacząco skrócić
czas podejmowania decyzji. Dzięki przejrzystym raportom i analizom praca menedżerów i analityków
staje się dużo łatwiejsza.

Wyróżnij się na tle konkurencji, zwiększ swój potencjał i poznaj
korzyści płynące z wdrożenia Bilander Business Intelligence:
 • Dostęp do aktualnych informacji dotyczących każdego etapu procesu inwestycyjnego
 • Wielowymiarowe analizy dzięki różnorodnym wskaźnikom (np. ilości i wartości zawartych umów, planu i wykonaniu umów wg wartości, ilości i metrażu, prognozy wpływów z poszczególnych inwestycji, potencjału inwestycji, tempa sprzedaży)
 • Możliwość porównania różnych wskaźników (np. rentowności różnych inwestycji w czasie, trendów związanych z zakupem/wynajmem nieruchomości, wartości zrealizowanych oraz bieżących inwestycji)
 • Konsolidacja danych wielu spółek
 • Świadome zarządzanie i finansowanie projektu inwestycyjnego dzięki budżetowaniu budów i dostępnym harmonogramom płatności

Energetyka


Sektor energetyczny jest miejscem, gdzie rozwiązanie Bilander Business Intelligence z pewnością znajdzie duże zastosowanie. Wytwarzanie, dystrybucja oraz sprzedaż energii wymagają sprawnego aparatu analitycznego i predykcyjnego. Analiza procesów wytwarzania, zachowań klientów, ograniczenie ryzyka transakcji zawartych na rynku energetycznym, segmentacja rynku czy prognozowanie zapotrzebowania na energię stanie się możliwe dzięki zastosowaniu platformy Bilander. Przejrzyste raporty i analizy pozwolą skuteczniej podejmować decyzje w Twojej branży.

Bilander Business Intelligence dla sektora energetycznego:

Raporty i analizy

 • Samodzielne budowanie raportów
 • Budowanie analiz, wyciąganie danych poprzez WWW
 • Integracja i wydobycie danych
 • Elastyczne oraz wszechstronne raporty
 • Możliwość nadania uprawnień dostępu do treści

Planowanie
i budżetowanie

 • Scentralizowane miejsce planowania
 • Automatyczna konsolidacja budżetów
 • Wprowadzanie budżetów przez setki pracowników jednocześnie
 • Tworzenie nowych planów dzięki wcześniejszym prognozom
 • Niezawodna analiza zmian w sporządzonym budżecie

Wskaźniki i zdarzenia

 • Automatyczne sprawdzanie i monitorowanie wskaźników
 • Rozsyłanie raportów poprzez alerty
 • Karta celów – przypisanie wskaźników do różnych osób i automatyczne monitorowanie
 • Rejestr zdarzeń – rozsyłanie
 • System wczesnego ostrzegania
 • Analizy – what if

Usługi

Jednym z zadań kadry menedżerskiej w sektorze usług jest bieżące analizowanie potrzeb klientów firmy oraz
prognozowanie trendów rynkowych. Dedykowana platforma Bilander Business Intelligence dla sektora usług pozwoli
usprawnić Twojej firmie zarządzanie procesami, skróci czas podejmowania decyzji oraz dostarczy kluczowe analizy
i raporty, pozwalające odpowiedzieć na pytania odnośnie kierunku rozwoju biznesu.

Osiągnij sukces z rozwiązaniem
Bilander Business Intelligence:

Administracja

Narzędzie Bilander Business Intelligence z powodzeniem wykorzystywane jest w urzędach i instytucjach
państwowych. Analizy danych pochodzących z wielu źródeł, raportowanie i planowanie możliwe jest
dzięki zastosowaniu nowoczesnego narzędzia informatycznego Bilander.


Napisz do nas