Korzyści

Chcesz wyprzedzić konkurencję, podejmować skuteczniejsze
i korzystniejsze decyzje dla dobra Twojej firmy? Dokonaj tego
w oparciu o analizę i wizualizację danych w Bilander!

Narzędzia Bilander z powodzeniem wykorzystywane są zarówno przez menedżerów jak
i analityków. Menedżerowie doceniają łatwość uzyskania potrzebnych danych dzięki
dostępowi do pulpitów menedżerskich. Analitycy z kolei, dzięki narzędziom do wizualizacji
danych mają większą możliwość wgłębiania się w dane oraz analizowania trendów i odchyleń.
Dane w Bilander mogą być przedstawiane za pomocą różnych sposobów wizualizacji:
 • Tabela przestawna
 • Wykres
 • Wykres przestawny
 • Mapa
 • Zrównoważona karta wyników
 • Pulpit menedżerski
Odkryj korzyści płynące z zastosow ania Bilander w różnych
obszarach działalności Twojej firmy:

Raportowanie
i analizy biznesowe

 • Dostęp 24h/dobę do aktualnych danych i kompleksowych analiz
 • Oszczędność czasu i kosztów raportowania
 • Automatyczne monitorowanie wskaźników
 • Szybkie tworzenie raportów przez użytkowników biznesowych bez konieczności angażowania działu IT

Planowanie
i budżetowanie

 • Skrócenie czasu opracowywania planów i budżetów o 50-90% dzięki automatycznej konsolidacji i integracji danych w jednej bazie
 • Efektywne zarządzanie procesem budżetowym dzięki monitorowaniu przepływu pracy
 • Uporządkowanie procesu planistycznego i zwiększenie jakości danych
 • Automatyczne monitorowanie wartości bieżącego wykonania względem planu

Data mining

 • Prognozowanie trendów na podstawie danych historycznych
 • Dostęp do nieszablonowych analiz
 • Wykrywanie nieprawidłowości dzięki zastosowaniu metod detekcji nadużyć
 • Możliwość eksploracji danych w myśl zasady "od ogółu do szczegółu"
Napisz do nas